EKAER rendszer

Mi az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer?

Megváltozik az adózás rendjéről szóló törvény a jövő évtől. A legnagyobb változás minden kétséget kizáróan az lesz, hogy létrejön az áfacsalások visszaszorítására kialakított közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKAER). Az EKAER-nek köszönhetően ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy fordítva, Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése.
Kötelező bejelentés:
a) az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra hoznak be terméket,
b) Magyarország az Európai Unió valamelyik országába visznek ki terméket,
c) belföldi forgalomban, első adóköteles termékértékesítés esetén nem végfelhasználó számára.
  • Nem kockázatos termék esetén 2500 kg-ig vagy nettó 5 millió forintos értékhatárig akkor sem, ha útdíjköteles jármű szállítja.
  • Kockázatos élelmiszer esetén, ha nem haladja meg a 500 kg-ot vagy a nettó 1 millió Ft értéket.
  • Egyéb kockázatos termék esetén 500 kg-ig vagy 1 millió forintig.
Mentességek:
(1) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
(2) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék,
(3) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, (azaz bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók)
(4) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék
Szükséges információk az EKAER szám igényléséhez:
-       az EKAER számot,
-  a feladó félre vonatkozó adatokat (név, adóazonosító szám),
- a felrakodás pontos címét,
-  a címzettre vonatkozó adatokat (név, adóazonosító szám),
- az átvétel pontos címét
,
- ha kockázatos terméket forgalmazunk belföldre, akkor annak a vállalkozásnak                                      az adatait, ami a kirakodás (átvétel) címén található ingatlant jogszerűen használja. Itt is névre és adóazonosító számra kell gondolni. Ez csak akkor kell, ha a vállalkozás és a címzett nem ugyanaz.
- ha belföldre fuvarozunk terméket, akkor a kirakodási helyre érkezés, illetve ha az EU más tagállamába szállítunk, akkor a felrakodás megkezdésének bejelentése milyen elérhetőségekről lehetséges. Itt telefonszámot és e-mail címet kell megadni
- azon a termékeknek, melyek EKAER számhoz tartoznak:
- általános megnevezése,
- a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), a bejelentés pillanatában érvényes szöveg szerint
- az egyes tételek bruttó tömege kilogrammban,
- a veszélyességi bárca száma, ha veszélyes terméket fuvarozunk
- a termék adózónál használt cikkszáma, hogy a terméket könnyebb legyen
beazonosítani (amennyiben ez az adat elérhető)
-  hogy miért fuvarozzuk a terméket közúton. Ennek oka lehet:
- termék értékesítése,
- termék beszerzése,
- bérmunka,
- ha az előbb említett okok közül a termékbeszerzés vagy termékértékesítés áll fenn, az egyes termékmegnevezésekhez tartozó adó nélküli ár, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez tartozó adó nélküli beszerzési ár, vagy egy hasonló termék adó nélküli beszerzési ellenértéke. Ha nem tudjuk az árat, akkor az adó nélküli előállítási értéket kell megadni.
- a gépjármű rendszáma, ami a terméket szállítja
-  az EU egy tagállamából Magyarországra történő fuvarozás, illetve Magyarországon belüli fuvarozás esetén az az időpont, mikor a gépjármű, amivel a terméket fuvarozták, megérkezik a kirakodási (átvételi) helyre,
-  a Magyarországról az EU-ba történő fuvarozás esetén a gépjárműre való felrakodás kezdő időpontja kell.
A termék címzettje, feladója és a fuvarozó nyilatkozattételre kötelezhető a fuvarozást végző személy nyilatkozata alapján
     - a szállított terméknevéről és mennyiségéről,
- a szállítóeszköznevéről és rendszámáról,
- a termék hol veszik át,
- az EKAER számról,
- az ingatlan használatának jogcíméről, ha a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, vagy fióktelepe.
Mulasztási bírság az áru értékének 40 százalékáig.
Ha az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során azt találja, hogy az adózó nem tett teljes egészében eleget az EKAER számmal kapcsolatos kötelezettségének a termék vagy annak egy része kapcsán, az érintett termék vagy az adott igazolatlan eredetűnek minősül. Ilyen esetben az állami adó- és vámhatóság az adózót a termék értékének legfeljebb 40 százalékáig bírságolhatja.
EKAER Szám igénylése regisztrációt igényel a következő oldalon:
https://ekaer.nav.gov.hu/